Program

Program Mezinárodní odborné knihovnické konference Profese knihovník – Dětský čtenář

8.00–9.00 h – prezence účastníků
9.15–9.45 h – zahájení konference

Úvodní slovo 1. náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla, primátora města Karviné Ing. Jana Wolfa, ředitelky Regionální knihovny Karviná, příspěvkové organizace Mgr. Markéty Kukrechtové, ředitelky Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě PhDr. Libuše Foberové, Ph.D.

Dopolední blok: 9.45 – 11.45 h

9.45–10.15 h
1) PhDr. Vít Richter – ředitel Knihovnického institutu Národní knihovny ČR
Název příspěvku: Podpora čtenářství v rodině a vliv čtenářství na prospěch dítěte ve škole

10.15–10.45 h
2) Maria Jasionek – vedoucí Działu Literatury dla Dzieci Biblioteki Głównej. Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju.
Název příspěvku: Złap pociąg do czytania! – Formy animacji czytelnictwa dziecięcego v Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju

10.45–11.15 h
3) Ing. Eva Kalužáková – Slovensko – Centrum vedecko-technických informácií SR, koordinátorka odborných aktivit pro ZŠ a SŠ a manažerka publicity
Název příspěvku: Dětský čtenář v Industry 4.0

11.15–11.45 h
4) Hana Friedlaenderová – senior research and insights manažerka ve výzkumné společnosti Nielsen Admosphere
Název příspěvku: Česká mládež jako čtenáři

11.45–12.45 h přestávka, občerstvení

Odpolední blok: 12.45 – 15.30 h

12.45–13.15 h
5) Mgr. Jana Skalicová – vedoucí oddělení literatury pro děti a mládež v Turčianské knižnici
Název příspěvku: Ako nepokaziť besedu?

13.15–13.45 h
6) Mgr. Jiřina Kudelová – univerzitní knihovna Slezské univerzity v Opavě – pracoviště Opava.  Vyučuje předměty o biblioterapii a Metodiku práce s dětmi a mládeží.
Název příspěvku: Vzdělávání knihovníků pracujících s dětmi a mládeží

13.45–14.15 h
7) Mgr. Pavlína Lišovská – Centrum dětského čtenářství knihovny Jiřího Mahena v Brně
Název příspěvku: Inspirační zdroje pro práci dětského knihovníka

14.15–14.45 h
8) Mgr. Gabriela Obstová – vedoucí Útvaru knihovních fondů v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, vede rekvalifikační kurzy pro pracovníky dětských oddělení.

Název příspěvku: Knihovník v knihovně pro děti z pohledu NSK/NSP – vzdělávání, zkoušení a související postřehy a zkušenosti

14.45–15.15 h
9) Mgr. Helena Legowicz – předsedkyně Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki (Sdružení přátel polské knihy) a předsedkyně Polského kulturně-osvětového svazu v České republice z.s.
Název příspěvku: S knihou na cestách

15.15–15.30 h – závěr, pro zájemce exkurze po zrekonstruované ústřední budově RKK

Témata konference včetně řečníků a časový harmonogram se může změnit.

Partneři:
Mezinárodní knihovnická konference Profese knihovník Dětský čtenář se uskutečňuje za finanční podpory Moravskoslezského kraje.