Registrace

Z důvodu naplnění kapacity je další registrace od 30. 4. 2019 ukončena.

Registrační poplatek 100 Kč na osobu je splatný v den konání konference při registraci.