Vítáme Vás na stránkách konference.

Mezinárodní knihovnická konference Profese knihovník – Dětský čtenář je určena pro odbornou veřejnost, zřizovatele i studenty. Odborníci z Polska, Slovenska a Česka budou přednášet na odborná témata: pohled na dětského čtenáře, problematika dětského čtenářství, představení knihovníka v knihovně pro děti z pohledu Národní soustavy povolání a z pohledu Národní soustavy kvalifikací. V našem zájmu je, aby odborné příspěvky v rámci konference pomohly odborné veřejnosti získat pohled na problematiku dětského čtenářství a aby byly „pomocnou berličkou“ při překonávání nezájmu dětských čtenářů o knihy a četbu celkově.