Kontakty

Pořadatel: Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace
zastoupená Mgr. Markétou Kukrechtovou, ředitelkou organizace

Centrum 2299/16, 734 11  Karviná-Mizerov

IČO: 00306355

Místo konání: Regionální knihovna Karviná, Centrum 2299/16, 734 11  Karviná-Mizerov
(II. NP, kinosál)

Termín konání: čtvrtek 20. června 2019

Kontakty: Bc. Vladěna Turowská  – tel.: 596 348 301, e-mail: vladena.turowska@rkka.cz