O konferenci

Pořadatel: Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace
zastoupená Mgr. Markétou Kukrechtovou, ředitelkou organizace

Centrum 2299/16, 734 11  Karviná-Mizerov

IČO: 00306355

Místo konání: Regionální knihovna Karviná, Centrum 2299/16, 734 11  Karviná-Mizerov
(II. NP, kinosál)

Termín konání: čtvrtek 20. června 2019

Začátek konference: 8.00 – 9.00 h (registrace)

Předpokládaný závěr: 15.30 h

Registrační poplatek: 100 Kč/osobu

Na konferenci je možno se přihlásit prostřednictvím formuláře na webu konference.

Cena zahrnuje:

vstup na konferenci včetně konferenčních materiálů

občerstvení v průběhu dne

Konference se koná pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a primátora města Karviné Ing. Jana Wolfa.

Mezinárodní knihovnická konference Profese knihovník – Dětský čtenář je určena pro odbornou veřejnost, zřizovatele i studenty. V našem zájmu je, aby odborné příspěvky v rámci konference pomohly odborné veřejnosti získat pohled na problematiku dětského čtenářství a aby byly „pomocnou berličkou“ při překonávání nezájmu dětských čtenářů o knihy a četbu celkově. Odborníci z Polska, Slovenska a Česka budou přednášet na odborná témata: pohled na dětského čtenáře, problematika dětského čtenářství, knihovna jako vzdělávací instituce, profese Dětský knihovník.

Mezinárodní knihovnická konference Profese knihovník – Dětský čtenář se uskutečňuje za finanční podpory Moravskoslezského kraje.