publicita RKKA 312x79px

 
Ministerstvo kultury 2014 PDF Tisk Email
(0 hlasů, průměr 0 z ...)

Název projektu: Setkání seniorů – arteterapeutické programy pro seniory

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury, dotační program kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů

V rámci projektu proběhlo v průběhu května až listopadu 2013 pět výtvarných dílen pro seniory pod vedením karvinských výtvarníků a umělců (Renata Filipová, Jarka Rybová, Jitka Gřešková, Stanislav Filip, Ivo Haiezer).

Název projektu: Multikulturní aktivity Střediska polské literatury Regionální knihovny Karviná

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury, výběrové dotační řízení Knihovna 21. století

Cílem projektu bylo rozšíření stávající knižní nabídky o novinky z okruhů zájmu studující mládeže a ostatních uživatelů knihovny a uspořádání výstav tří regionálních umělců (příslušníků polské národnostní menšiny a umělce z Polska). Vystavovala se díla 3 výtvarníků - Zbigniewa Kubeczky, Oskara Pawlase a Moniky Milerské.

Název projektu: Literární setkávání v knihovně pro děti i seniory

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury, výběrové dotační řízení Knihovna 21. století

Cílem projektu bylo umožnit žákům, studentům a veřejnosti seznámit se osobně se spisovateli, ilustrátory a významnými osobnostmi a zábavnou formou podpořit čtení, čtenářství i českou literaturu.

V roce 2014 byly zorganizovány setkání a besedy se spisovatelkou Irenou Fuchsovou, Petrou Dvořákovou (Magnesia Litera), římskokatolickým knězem Zbigniewem Janem Czendlikem a spisovatelem a řezbářem Stanislavem Filipem.

Název projektu: Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury ČR, výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven (VISK 2), podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Cílem projektu bylo poskytnout knihovníkům na Karvinsku možnost zvýšit či prohloubit si vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií, resp. práci s počítačem, jež jim pomáhá při práci s uživateli a pro uživatele. V rámci projektu bude odborným lektorem zajištěna výuka MS Excel 2010 a MS PowerPoint v rozsahu 40 výukových hodin (20 hodin na každý program).

Název projektu: Přechod na formát MARC21 v AKS DAWINCI

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury, výběrové dotační řízení Veřejné ifnromační služny knihoven (VISK 3), Informační centra veřejných knihoven

Projekt pomáhá řešit přechod z formátu UNIMARC na MARC21 v automatizovaném knihovnickém systému DAWINCI (AKS DAWINCI). Formát MARC21 umožní Regionální knihovně Karviná lepší kompatibilitu se Souborným katalogem České republiky a s ostatními knihovnami ČR. Formát MARC21 je předstupněm k používání nových mezinárodně uznávaných katalogizačních pravidel RDA. Národní knihovna tato pravidla začne používat od 1. 1. 2015 a vědecké knihovny cca 6 měsíců po ní. Bez zajištění kompatibility se Souborným katalogem ČR nebude moci Regionální knihovna Karviná žádat o dotace na MK ČR, Odboru umění, literatury a knihoven a nebude moci zasílat a stahovat data ze Souborného katalogu ČR.

Komentáře:

scroll back to top
 

 

karta_final logo_ms