publicita RKKA 312x79px

 
Ministerstvo kultury 2013 PDF Tisk Email
(0 hlasů, průměr 0 z ...)

Název projektu: Podpora četby pro polskou národnostní menšinu

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR, výběrové dotační řízení Knihovna 21. století

Polská oddělení knihoven mají v regionu Těšínského Slezska nezanedbatelnou roli v poskytování informačních služeb. Středisko polské literatury Regionální knihovny Karviná je největším z nich a informační politiku realizuje jak v rámci polské národnostní menšiny, tak pro příslušníky majoritní společnosti. Akvizice do knihovního fondu probíhá v několika směrech, doplňujeme literaturu pro dospělé, pro děti a vycházíme vstříc zájemcům o různé oblasti literárního, kulturního a společenského života v Polsku zpřístupňováním původních novin a časopisů. Díky podpoře Ministerstva kultury bylo možné v roce 2013 rozšířit nabídku polských knih a časopisů ve Středisku polské literatury.

 

Název projektu: Knihovna pro seniory

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR, výběrové dotační řízení Knihovna 21. století

Realizace besed pro karvinské seniory na téma historie Karviné s Rostislavem Kaplanem (historické záznamy o Karviné a historické fotografie), s historičkou Mgr. Libuší Kolkovou na téma Karvinské pověsti, s prof. Danielem Kadlubiecem o jeho literární činnosti a vydaných knihách a publikacích (tato beseda bude doprovázena hudebním doprovodem).

 

Název projektu: Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury, výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven (VISK 2), podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Cílem projektu bylo poskytnout knihovníkům a informačním pracovníkům na Karvinsku možnost zvýšit či prohloubit si vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií, resp. práci s počítačem, jež jim pomáhá při práci s uživateli a pro uživatele. V rámci projektu byla odborným lektorem zajištěna výuka MS Word a MS Excel 2010 v rozsahu 40 výukových hodin (20 hodin na každý program).

Komentáře:

scroll back to top
 

 

karta_final logo_ms