publicita RKKA 312x79px

 
MK ČR 2011 PDF Tisk Email
(0 hlasů, průměr 0 z ...)

název projektu: Inovace projektu bezplatné tvorby webových stránek pro knihovny ČR

poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR, program Veřejné informační služby knihoven (VISK 3), podprogram

Informační centra veřejných knihoven


Prostřednictvím zakoupeného profesionálního balíku programu pro tvorbu webových stránek určených k údržbě a rozvoji dynamických předloh, programu pro administraci obsahu webových stránek uživateli a skriptu pro automatickou registraci nově přihlášené knihovny, byla zjednodušena správa webových stránek uživatele (knihovny) bez nutnosti znalosti programovacího jazyka. Byl rozšířen webdesign a přizpůsoben potřebám jednotlivých knihoven.

 

název projektu: Škvrňata a batolata do knihovny natotata!

poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR, výběrové dotační řízení Knihovna 21. století


Cílem projektu bylo podpořit zájem o četbu již u těch nejmenších dětí z mateřských škol. Ve spolupráci s mateřskými školami se uskutečnily besedy, soutěže, malování na chodníku, zprostředkovalo se divadelní představení, ve kterém děti aktivně asistovaly hercům.


název projektu: Rozšíření knihovního fondu pro národnostní menšiny karvinského regionu

poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR, výběrové dotační řízení Knihovna 21. století


Cílem projektu bylo rozšířit knihovní fond o literaturu v mateřském jazyce národnostních menšin žijících v karvinském regionu (knihovní fondy polské, slovenské, řecké a romské) a zabezpečit tak přístup k literatuře, informacím a znalostem všem bez jakéhokoliv omezení ve smyslu jazykovém, etnickém, politickém, náboženském, ekonomickém, kulturním, vzdělanostním či věkovém.

Komentáře:

scroll back to top
 

 

karta_final logo_ms