publicita RKKA 312x79px

 
Kultúra nás spája PDF Tisk Email
(0 hlasů, průměr 0 z ...)

logo

Partnerství v projektu: Kultúra nás spája

Žadatel:     Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Přeshraniční partner bez finančních závazků: Regionální knihovna Karviná

Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika-Česká republika 2007-2013, Fond mikroprojektů

 

Popis projektu:

Hlavním cílem mikroprojektu je rozvíjení přeshraničního partnerství knihoven v Dolnom Kubíně a Karviné, poznávání kulturního dědictví obou příhraničních regionů a vytváření přímých vzájemných kontaktů mezi obyvateli Žilinského
a Moravskoslezského kraje, včetně navazování nových profesionálních vztahů.

V rámci projektu se realizovaly přeshraniční kulturní akce pro děti a mládež s důrazem na rozvoj čtenářství, poznávání lidové kultury a jazyků obou národů, vzájemnou integraci a vlastní tvořivou činnost (čtenářské, literární a výtvarné dílny, tvořivé workshopy zaměřené poznávání kulturních a lidových tradic), společenské a kulturní aktivity (výstava, poznávací exkurze, klubová setkání).

 

 

Komentáře:

scroll back to top
 

 

karta_final logo_ms