publicita RKKA 312x79px

 
Projekty Ministerstvo kultury PDF Tisk Email
(0 hlasů, průměr 0 z ...)

Název projektu: Literární setkávání v knihovně

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR, výběrové dotační řízení Knihovna 21. století


V průběhu roku 2012 budou uskutečněny besedy, autorská setkání a scénická čtení pro žáky, studenty a širokou veřejnost. Čtenáři, návštěvníci a obyvatelé Karviné tak budou mít možnost osobně se seznámit se spisovateli a ilustrátory, prostřednictvím scénického čtení se zábavnou formou seznámí se zajímavou knihou.


Název projektu: Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury, výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven (VISK 2), podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků


Cílem projektu je poskytnout knihovníkům na Karvinsku možnost zvýšit či prohloubit si vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií, resp. práci s počítačem, jež jim pomáhá při práci s uživateli a pro uživatele. V rámci projektu bude odborným lektorem zajištěna výuka MS Word a MS Excel 2010 v rozsahu 40 výukových hodin (20 hodin na každý program).

 

Název projektu: Filmový klub pro nevidomé a slabozraké při Regionální knihovně Karviná

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury, dotační program Kulturní aktivity zdravotně postižených občanů a seniorů


Cílem projektu je zpřístupnit filmovou tvorbu slabozrakým a nevidomým občanům a umožnit jim sdílet filmový zážitek v prostředí, jež je k tomu určené (kino), včetně možnosti podělit se o své zážitky po společném sledování (poslouchání). Pro slabozraké a nevidomé občany bude 1x měsíčně promítáno filmové představení s audio popisem. V rámci projektu se zakoupí DVD s filmy opatřená audio popisem, jež se po promítání zařadí do knihovního fondu.

 

Komentáře:

scroll back to top
 

 

karta_final logo_ms