publicita RKKA 312x79px

 
Elektronické databáze PDF Tisk Email
(0 hlasů, průměr 0 z ...)

 

Právní informační systém obsahující 6x ročně aktualizované texty platných právních předpisů v ČR. Je dostupný na všech veřejných PC ve III. NP ve studovně Střediska knihovnických a informačních služeb Regionální knihovny v Karviné - Mizerově .

 

Mediální databáze ANOPRESS IT

Elektronický archiv obsahuje články a zprávy z deníků, týdeníků a ostatních periodik od r. 1996. Dále jsou zde přepisy rozhlasových a televizních pořadů, obsah vybraných zpravodajských a informačních serverů. Databáze je denně aktualizována.

Regionální knihovna Karviná tak nabízí prostřednictvím databáze informační zdroje, které využití jak uživatelé působící na marketingových postech, tak uživatelé, kteří se zabývají výzkumem trhu a vyhledáváním příležitostí na trhu. Rovněž jsou tyto informační zdroje přínosné pro studenty vysokých škol a zástupce státní správy.

Informace uložené v databázi ANOPRESS IT  jsou pro uživatele Regionální knihovny Karviná přístupné ve studovně Střediska knihovnických a informačních služeb Regionální knihovny Karviná v Karviné - Mizerově.

 

ANL+ je experimentální zdroj poskytující informace o článcích publikovaných v českých novinách, časopisech a dalších pokračujících zdrojích.

ANL+ navazuje na bázi ANL, kterou společně vytvářely od roku 1992 Národní knihovna České republiky, Moravská zemská knihovna v Brně, krajské knihovny a odborné knihovny.

K dnešnímu dni obsahuje index ANL+ celkem 2392115 záznamů, a to:

záznamy do roku 2010, které pocházejí z báze ANL (s denní aktualizací následující den)
záznamy od roku 2011 z titulů zpracovávaných krajskými a odbornými knihovnami i z titulů původně zpracovávaných Národní knihovnou ČR.

Tituly původně zpracovávané Národní knihovnou jsou dodávány částečně z externích zdrojů (Knihovna AV ČR, v. v. i. a NEWTON Media, a.s.), většina je výsledkem vlastní digitalizace. Tituly dodávané Národní knihovnou obsahují kromě metadat i stručný náhled, plné texty a digitalizovanou podobu článků.

Metadata a stručný náhled jsou dostupné všem volně, přístup k plným textům a digitalizované podobě článků jsou přístupné pro uživatele na pobočkách Regionální knihovny Karviná.

 

Komentáře:

scroll back to top
 

 

karta_final logo_ms