publicita RKKA 312x79px

 
2018 PDF Tisk Email
(0 hlasů, průměr 0 z ...)

Projekty 2018

 

Název projektu: Digitalizace fondu Regionální knihovny Karviná

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u:           Statutární město Karviná

Regionální knihovna Karviná (RKK) v zájmu záchrany, ochrany a zpřístupnění významných dokumentů z oblasti knižních fondů, které mají vazbu na regionální historii a kulturu, digitalizuje knihovní fond regionální literatury ve fondu RKK. Ve Středisku knihovnických a informačních služeb Karviná-Mizerov, Informační oddělení - naučná literatura, je vyčleněn počítač, který slouží k prohlížení zdigitalizovaných knih RKK. Knihy z fondu RKK, které jsou chráněny autorským zákonem, je možné prohlížet jen přímo v RKK nebo v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě, která knihy zdigitalizovala. Veřejně přístupné zdigitalizované knihy je možné prohlížet na http://camea2.svkos.cz/search/ (jen knihy zdigitalizované prostřednictvím Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě nebo na http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/ (zdigitalizované knihy všech knihoven, které se zabývají digitalizací knih v ČR).

Schválená dotace: 46 000 Kč

 

Název projektu: Doplnění knihovního fondu polské a slovenské literatury v rámci kulturních aktivit knihovny

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury, výběrové dotační řízení Knihovna 21. století

Cílem projektu je rozšíření stávající nabídky knižních novinek v polštině a slovenštině, ale také audioknih a společenských deskových her v polštině. Akce ve spolupráci se SPPK (Sdružení přátel polské knihy) Já čtu tobě a ty mně a Dítě, které čte, přemýšlí, jsou moderním způsobem přibližování čtenářství a také instituce knihovny, které je propagováno i společností Celé Česko čte dětem. Popularizování čtenářství formou setkávání s autory dětských knih se setkalo s příznivými ohlasy ze strany rodičů. Je to pro ně dvojí přínos, v první části se jedná o společný workshop, v druhé části mohou diskutovat na témata, pro ně nejzajímavější již bez přítomnosti dětí, kterým čas vyplňují tematické dílny.

Schválená dotace:                   23 000 Kč                   

Název projektu: Hraním a čtením o krok blíž k uzdravení II.

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury, výběrové dotační řízení Knihovna 21. století

Cílem projektu je prohloubení činností knihovny, jakožto vzdělávací instituce, v rámci práce s hendikepovanými dětmi, dětmi se specifickými potřebami a spolupráce mezi školskými zařízeními, ale i rodiči, kteří s těmito dětmi přichází do kontaktu. Knihovna v rámci projektu rozšíří soubor složený z didaktických hraček, knih, speciálních pomůcek a audioknih, které slouží ke vzdělávání hendikepovaných dětí.

Dotace: 10 000 Kč

Název projektu: Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Ministerstvo kultury ČR, výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven (VISK 2), podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Cílem projektu je poskytnout knihovníkům na Karvinsku možnost zvýšit či prohloubit si vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií, resp. práci s počítačem, jež jim pomáhá při práci s uživateli, pro uživatele, ale také k propagaci knihovny a její činnosti. V rámci projektu budou uspořádány vzdělávací aktivity – Google nástroje, MS Office – Outlook 2016, Práce s tablety.

Schválená dotace: 21 000 Kč

 

Název projektu: Knihovna bez bariér

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: MK ČR, Podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů a seniorů

Záměrem projektu je zpřístupnit veškeré části Regionální knihovny Karviná (RKK) invalidním občanům (dětem i dospělým) na vozíčku a usnadnit orientaci v knihovně nevidomým a slabozrakým. V rámci projektu budou pořízeny nájezdové ližiny pro vozíčkáře, jež pomohou při překonávání výškových rozdílů (schodů) v některých částech knihovny, a orientační hlasový majáček, který nevidomým a slabozrakým občanům napomáhá při orientaci v prostoru knihovny. Aby se ověřila funkčnost pořízeného vybavení, pracovníci knihovny uspořádají informační lekce a besedy pro klienty organizací, ve kterých se nacházejí hendikepovaní občané, jimž právě ližiny a hlasový majáček umožní lepší dostupnost služeb knihovny.

Schválená dotace: 18 000 Kč

 

Název projektu: 5. ročník Setkání seniorů – arteterapeutické programy pro seniory

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Nadace OKD, program Pro region

V rámci již pátého ročníku velmi úspěšného projektu proběhne od dubna až do prosince 2018 pět dílen pro seniory, které povedou karvinští výtvarníci a umělci – Jana Milanov, Jitka Gřešková, Stanislav Filip, Renata Filipová a Veronika Zvonečková.

Schválená částka: 20 000 Kč

 

Název projektu: Zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2018 

žádost o poskytnutí dotace uplatněna u: Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

poskytnutá částka: 1 400 000 Kč

 

Název projektu: "Spolupráce a rozvoj knihoven ve Skoczowě"

V rámci projektu se odehrává řada dílčích aktivit.

Setkání knihovníků v Karviné  fotogalerie

Pohádková zahrádka skřítka Knihomilníčka fotogalerie

Setkání knihovníků ve Skoczowě fotogalerie

logo

Projekt „Spolupráce a rozvoj knihoven v Karviné a Skoczowě ", registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001301, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.

 

Projekt „Współpraca i rozwój bibliotek w Karwinie i Skoczowie“, Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001301, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

 

 

 

Komentáře:

scroll back to top
 

 

karta_final logo_ms