publicita RKKA 312x79px

 
2016 PDF Tisk Email
(0 hlasů, průměr 0 z ...)

 

Název projektu:                    Zvyšování a prohlubování informační vzdělanosti knihovníků na Karvinsku

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u:          Ministerstvo kultury ČR, výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven (VISK 2), podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Popis projektu:

Cílem projektu je poskytnout knihovníkům na Karvinsku možnost zvýšit či prohloubit si vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií, resp. práci s počítačem, jež jim pomáhá při práci s uživateli a pro uživatele. V rámci projektu bude odborným lektorem zajištěna výuka Multimediální prezentace (možnosti multimediálních prezentací a jak vytvářet videa například v programu Windows Movie Maker) a Moderní prezentační metody (seznámení se s moderními programy na tvorbu prezentací jako Slideshare a Prezi) v rozsahu 40 výukových hodin (20 hodin na každý program).

Schválená dotace:                     11 000 Kč

 

 

Název projektu:                        E-knihy pro každého čtenáře

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u:           Ministerstvo kultury ČR, výběrové dotační řízení Veřejné informační služby knihoven (VISK 3), podprogram Mimoškolní vzdělávání knihovníků

Popis projektu:

Cílem projektu je zavést pro čtenáře Regionální knihovny Karviná novou službu – půjčování e-knih. Prostřednictvím on-line katalogu budou mít registrovaní čtenáři knihovny možnost půjčovat si také elektronické knihy. Knihovna se tak snaží splňovat současné trendy v oblasti čtení knih a umožnit čtenářům dostat se tak i ke knihám, na které jsou v knihovně pořadníky.

Schválená dotace:                27 000 Kč

 

 

Název projektu:                        Mezinárodní knihovnická konference „Profese knihovník“

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u:    Moravskoslezský kraj, kulturní akce krajského a nadregionálního významu, individuální dotace

Popis projektu: 

Mezinárodní knihovnická konference „Profese knihovník“ je určena pro odbornou veřejnost, zřizovatele i studenty. Konference si dává za cíl přinést knihovnické a informační veřejnosti pohled na profesi knihovníka ve 21. století, etický kodex knihovníka, vzdělávací instituce, profesní organizace. Odborníci z Polska, Slovenska a Česka představí své pohledy na knihovnickou profesi v blízké budoucnosti. Konference se bude konat 9. 6. 2016 v Regionální knihovně Karviná (kinosál a literární salón). Náklady projektu – honoráře pro přednášející, vydání sborníku v tištěné i elektronické verzi, občerstvení pro účastníky konference, kulturní program, webové stránky konference.

Schválená dotace                    30 000 Kč

 

 

Název projektu:                        Mezinárodní knihovnická konference „Profese knihovník“

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u:           Fond primátora města Karviné

Popis projektu:

Mezinárodní knihovnická konference „Profese knihovník“ je určena pro odbornou veřejnost, zřizovatele i studenty. Konference si dává za cíl přinést knihovnické a informační veřejnosti pohled na profesi knihovníka ve 21. století, etický kodex knihovníka, vzdělávací instituce, profesní organizace. Odborníci z Polska, Slovenska a Česka představí své pohledy na knihovnickou profesi v blízké budoucnosti. Konference se bude konat 9. 6. 2016 v Regionální knihovně Karviná (kinosál a literární salón). Náklady projektu – honoráře pro přednášející, vydání sborníku v tištěné i elektronické verzi, občerstvení pro účastníky konference, kulturní program, webové stránky konference.

Schválená dotace                    40 000 Kč

 

 

Název projektu:        3. ročník Setkání seniorů – arteterapeutické programy pro seniory

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u:    Nadace OKD, program Pro region

Popis projektu:

V rámci již třetího ročníku velmi úspěšného projektu proběhne od dubna až do prosince 2016 pět výtvarných dílen pro seniory, které povedou karvinští výtvarníci a umělci – Jaroslava Rybová, Veronika Zvonečková, Šárka Jurczková, Karin Križková, Renata Filipová.

Schválená dotace:                 20 000 Kč

 

 

Název projektu:                    Soutěž karvinských amatérských fotografů

Žádost o poskytnutí dotace uplatněna u:    Nadace OKD, program Pro region

Popis projektu:

Tento projekt se zaměřuje na realizaci fotografické soutěže neprofesionálních fotografů. V rámci projektu budou v Regionální knihovně Karviná shromažďovány fotografie dominant našeho města, jako jsou kulturní památky, významné přírodní zajímavosti, průmyslové areály, fotografie zajímavých kulturních a společenských akcí. Součástí projektu je vyhodnocení fotografií profesionální porotou, výstava nejlepších děl spojená s vernisáží a kulturním programem, vytvoření katalogu nejlepších děl. Chceme touto aktivitou podpořit komunitu karvinských fotografů, která se již v současnosti sdružuje na sociálních sítích.

Schválená dotace:           33 000 Kč

 

Komentáře:

scroll back to top
 

 

karta_final logo_ms