publicita RKKA 312x79px

 
Z Historie PDF Tisk Email
(1 hlas, průměr 5.00 z ...)
Knihovna vznikla v roce 1923 na základě 1. knihovnického zákona (Zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb. za dne 22. července 1919). Povinnost obce zřídit obecní knihovnu stanovil již zmiňovaný zákon a na základě této skutečnosti se 28. května roku 1923 konala ve Fryštátě schůze knihovních výborů tří národností (Čechů, Poláků a Němců), kde byly projednány otázky finanční, právní a personální pro další fungování knihovny v obci. S největší pravděpodobností byla zahájena činnost všech tří knihoven v jedné budově v Panském hotelu (později Hotelu Baník). Po roce 1928 rozvíjely sekce svou činnost samostatně a často měnily místa umístění svých knihoven. V roce 1934 byla česká knihovna ve všech ukazatelích své činnosti považována za třetí největší knihovnu ve fryštátském okrese (za Orlovou a Petřvaldem). Dlužno také podotknout, že pro rozvoj obecních knihoven se významně zasloužili tito členové knihovních rad :
za českou knihovnu : p. Kratochvíl, Tesař, Krůta
za polskou knihovnu : p. Rakus, Olszak, Guziur, Galuszka
za německou knihovnu : p. Dalpas, Gwuzd, Thunser
Lze také doložit, že další vývoj knižního fondu, čtenářů i výpůjček zaznamenal pozvolný leč trvalý růst.
Její vývoj byl však násilně přerušen událostmi 2. světové války.

Znovuotevření knihovny se uskutečnilo 4. června 1945 pod vedením učitele Jana Rohla a Jana Jelínka, kdy zveřejněním vyhlášky s prosbou o vrácení před válkou zapůjčených knih byl položen základní kámen k novodobé historii veřejné knihovny v Karviné.


V letech 1950 - 1992 nesla knihovna název Okresní knihovna Karviná, od 1. května 1992 byla přejmenována na Regionální knihovnu Karviná.

Zřizovatelem knihovny byl od roku 1950 Okresní úřad v Karviné a od 1. dubna 1996 Město Karviná, nyní statutární město Karviná.

2000, Helsinky – Cena Evropské veřejné knihovny za vynikající práci v oblasti prosazování literatury a čtení

2000, Organizační výbor konference INFORUM 2000 – 1. místo v anketě o nejvýznamnější český a slovenský produkt, službu nebo čin spojený s elektronickými informačními zdroji, za elektronickou meziknihovní výpůjční službu

19.září 2000 v Seči získálá Regionální knihovna Karviná Pamětní medaili Z.V. Tobolky za úspěšnou reprezentaci českého knihovnictví.

2011, Regionální knihovna Karviná (Statutární město Karviná, stavební firma SSKA, a.s., Ing. Arch. Jiří Liškutín, Ing. Ladislav Zahradníček) získala HLAVNÍ CENU v soutěži STAVBA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010 v kategorii stavby občanské vybavenosti – rekonstrukce

2011, Regionální knihovna Karviná získala cenu Ministerstva kultury „Knihovna roku 2011“ v kategorii informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb za přestavbu ústřední budovy knihovny na společensko-kulturní centrum, jehož služby přesahují klasické pojetí veřejné knihovny 

2012, Nejzajímavější projekt podpořený z peněz EU v Moravskoslezsku (www.nejkacka.eu)

2012, Městská knihovna roku, v kategorii města nad 40tis. obyvatel

2013, Cena statutárního města Karviné za inovativní přístup k novým technologiím a službám pro čtenáře se zdravotním znevýhodněním

 


Od roku 1968 vyvíjí při knihovně nepřetržitě svou činnost Filmový klub v Karviné.

Komentáře:

scroll back to top
 

 

karta_final logo_ms