publicita RKKA 312x79px

 
Charakteristika knihovny PDF Tisk Email
(0 hlasů, průměr 0 z ...)

Charakteristika knihovny

 

Knihovna vznikla 28. května 1923 na základě 1. knihovnického zákona (Zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb. za dne 22. července 1919).

Regionální knihovna Karviná je veřejnou knihovnou s univerzálním i specializovaným knihovním fondem.Vykonává informační, vzdělávací a kulturní, koordinační, odborné, metodické a poradenské činnosti, např. poskytuje mezknihovní výpůjční služby,  absenční a Prezenční výpůjční služby (dokumentů, čteček elektronických knih), bibliografické a referenční služby, zprostředkovává přístup k elektronickým informačním zdrojům.

Regionální knihovna Karviná je pověřenou knihovnou, plní regionální funkce pro 12 obsluhovaných knihoven a jejich 8 poboček. V rámci zajištění regionálních funkcí poskytuje především poradenské a koordinační služby, buduje výměnné fondy a zapůjčuje výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonává další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Realizuje vzdělávání pro knihovníky a informační pracovníky. Přehled obsluhovaných knihoven v rámci výkonu regionálních funkcí znázorňuje následující tabulka.

 

  Název knihovny Pobočka
1. Městská knihovna Český Těšín Ostravská
  Městská knihovna Český Těšín Havlíčková
  Městská knihovna Český Těšín Svibice
  Městská knihovna Český Těšín Koňakov
  Městská knihovna Český Těšín AVION
  Městská knihovna Český Těšín Dolní Žukov
  Městská knihovna Český Těšín Stanislavice
2. Středisko kulturních služeb města Petřvald – knihovna  
3. Městská knihovna Rychvald  
  Městská knihovna Rychvald Polské oddělení
4. Osvětová beseda Dolní Lutyně   
5. Místní knihovna Stonava  
6. Obecní knihovna Albrechtice  
7. Obecní knihovna Horní Suchá  
8. Obecní knihovna Petrovice u Karviné  
9. Obecní knihovna Těrlicko  
  Obecní knihovna Těrlicko Těrlicko - Hradiště
10. Obecní knihovna Dětmarovice  
11. Obecní knihovna Doubrava  
12. Místní knihovna Chotěbuz  

 

Veřejné knihovnické a informační služby jsou na území města Karviné zajišťovány prostřednictvím poboček Regionální knihovny Karviná (RKK). Přehled jednotlivých poboček Regionální knihovny Karviná znázorňuje následující tabulka.

 

  Pobočka RKK Místo působení
1. Středisko hudby a umění Karviná-Fryštát
2. Středisko polské literatury Karviná-Fryštát
3. Městské informační centrum Karviná-Fryštát
4. Knihařská dílna Karviná-Ráj
5. Pobočka Staré Město Karviná - Staré Město
6. Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná - Nové Město
7. Středisko knihovnických a informačních služeb Karviná-Mizerov 
8. Pobočka rehabilitační sanatorium Karviná-Hranice
9. Pobočka Louky Karviná-Louky

 

RKK nabízí příjemný a neutrální prostor pro volnočasové aktivity, podporuje kulturní rozmanitost a kreativitu. Přispívá k rozvoji duchovních, emocionálních, sociálních a jazykových dovedností dětí, pomáhá získat estetické cítění, posiluje zájem o literaturu, vědu a umění a stimulovat jejich kreativitu. Podporuje komunitní aktivity a sociální integraci na místní úrovni, zvyšuje pocit sounáležitosti s obcí.

 

 

 

 

 

Komentáře:

scroll back to top
 

 

karta_final logo_ms